Contact opnemen

Het is goed om te praten, kennis te delen en te leren van andere gebruikers van Gaphor. Misschien heeft u een vraag, probleem of weet u niet zeker hoe u iets met Gaphor moet doen? Het bespreken van zulke dingen in een ondersteunende omgeving is een goede manier om vooruitgang te boeken, vrienden te maken en te helpen. Simpel gezegd is Gaphor een project dat gericht is op de gemeenschap, en we hebben een aantal online ruimtes gecreëerd waar de gemeenschap samen kan komen.

Bijdragen zijn welkom van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, religie, ras of seksualiteit. Als u denkt, “Maar mij bedoelen ze niet”, dan bedoelen we VOORAL u.

Praat mee op [matrix]

Onze realtime gesprekken vinden plaats op [matrix]. U kunt deelnemen via een chat-app zoals Element, Fractal of een van de vele andere opties.

matrix.org Deelnemen aan [matrix]

Een issue op GitHub indienen

Gebruik onze issue tracker op GitHub voor algemene vragen en het rapporteren van fouten. Voordat u een GitHub-issue indient, bekijk dan onze pagina over hoe u een fout in Gaphor rapporteert.

Meld een probleem op GitHub

Communautair gedrag

We verwachten dat bijdragers zich aan de GNOME-gedragscode houden.

Wij willen dat onze gemeenschap een veilige, gastvrije en vriendelijke plaats is. Wij zullen niet aarzelen om een duidelijke waarschuwing te geven en, indien deze wordt genegeerd, mensen te verbannen die zich niet aan de gedragscode houden. Als zich een gedragsgerelateerde situatie voordoet, zullen wij trachten op een discrete, sympathieke en eerlijke manier te handelen tegenover alle betrokkenen.