Contact opnemen

Het is goed om te praten, kennis te delen en te leren van andere gebruikers van Gaphor. Misschien heeft u een vraag, probleem of weet u niet zeker hoe u iets met Gaphor moet doen? Het bespreken van zulke dingen in een ondersteunende omgeving is een goede manier om vooruitgang te boeken, vrienden te maken en te helpen. Simpel gezegd is Gaphor een project dat gericht is op de gemeenschap, en we hebben een aantal online ruimtes gecreëerd waar de gemeenschap samen kan komen.

Bijdragen zijn welkom van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, religie, ras of seksualiteit. Als u denkt, “Maar mij bedoelen ze niet”, dan bedoelen we VOORAL u.

Praat mee op Gitter

Onze realtime gesprekken gaan via Gitter en worden overbrugd naar Matrix. Matrix heeft de voorkeur, omdat deze gebruiksvriendelijker is dan Gitter.

matrix.org Join Matrix with Element.io

Join Gitter Chat

NB. If you’re using a mobile device, use the Element app (for Matrix), the Gitter app is no longer supported.

Een issue op GitHub indienen

Please use our GitHub issue tracker for general questions and reporting bugs. Before submitting a GitHub issue please review our page about how to report a bug in Gaphor.

Submit an Issue on GitHub

Communautair gedrag

We expect contributors to follow the Code of Conduct.

Wij willen dat onze gemeenschap een veilige, gastvrije en vriendelijke plaats is. Wij zullen niet aarzelen om een duidelijke waarschuwing te geven en, indien deze wordt genegeerd, mensen te verbannen die zich niet aan de gedragscode houden. Als zich een gedragsgerelateerde situatie voordoet, zullen wij trachten op een discrete, sympathieke en eerlijke manier te handelen tegenover alle betrokkenen.