Pisanje dodatka

Gaphor je izrađen tako da se može proširiti korištenjem dodataka koji omogućuju dodatnu funkcionalnost.

Pristup podacima vezanim uz model

Klase modela podataka nalaze se u modulu gaphor.UML. Objektima podataka može se pristupiti putem ElementFactory. Ovo je posebna klasa za stvaranje i upravljanje objektima podataka. Elementi se mogu tražiti pomoću ove tvornice elemenata, koja je registrirana u programu kao element_factory. Prilikom pisanja usluge ili dodatka, tvornica elemenata može se ubaciti u uslugu na sljedeći način:

class MyThing:
  def do_something(self):
    element_factory = Application.get_service('element_factory')
    items = element_factory.select()

U prozoru konzole, usluge se mogu dohvatiti korištenjem funkcije service(). Na primjer:

ef = service('element_factory')

Ispitivanje modela podataka

Za ispitivanje se koriste dvije metode:

 • select(query=None) -> vraća ponavljajuće
 • lselect(query=None) -> vraća popis

query je lambda funkcija s elementom kao parametrom. Na primjer, za dohvaćanje svih instanci klasa iz tvornice elemenata:

element_factory.select(lambda e: e.isKindOf(UML.Class))

Prolaženje kroz instance podataka

Kad se dobiju neke klase, mora se proći kroz nekoliko povezanih objekata za dobivanje potrebne informacije. Na primjer: za prolaženje kroz sve parametre vezanih uz operacije klase:

for o in classes.ownedOperation:
  for p in o.ownedParameter:
    do_something(p)

Operator [:] olakšava prolaženje kroz elemente:

for o in classes.ownedOperation[:].ownedParameter:
  do_something(p)

Također je moguće zadati upit kao dio odabira:

for o in classes.ownedOperation['it.returnParameter'].ownedParameter:
  do_something(p)

Varijabla it u upitu odnosi se na ocijenjeni objekt (u tom slučaju se uzimaju u obzir sve operacije s povratnim parametrom).

Primjer dodatka

An example Hello World plugin is hosted on GitHub.