Psaní zásuvného modulu

Gaphor je navržen tak, aby byl rozšiřitelný pomocí zásuvných modulů, které vám umožní rozšířit jeho funkce.

Přístup k datům souvisejícím s modelem

Třídy datového modelu se nacházejí v modulu gaphor.UML. K datovým objektům lze přistupovat prostřednictvím ElementFactory. Jedná se o speciální třídu pro vytváření a správu datových objektů. Na prvky se lze dotazovat pomocí této továrny na prvky, která je v aplikaci registrována jako element_factory. Při psaní služby nebo zásuvného modulu lze továrnu na prvky injektovat do služby takto:

class MyThing:
  def do_something(self):
    element_factory = Application.get_service('element_factory')
    items = element_factory.select()

V okně konzole lze služby načíst pomocí funkce service(). For example:

ef = service('element_factory')

Dotazování na datový model

Pro dotazování se používají dvě metody:

 • select(query=None) -> vrací iterátor
 • lselect(query=None) -> vrací seznam

dotaz je lambda funkce s prvkem jako parametrem. Například pro načtení všech instancí třídy z továrny na prvky:

element_factory.select(lambda e: e.isKindOf(UML.Class))

Procházení datových instancí

Po získání některých tříd je běžné projít několik souvisejících objektů, aby bylo možné získat požadované informace. Například: iterovat přes všechny parametry související s operacemi třídy:

for o in classes.ownedOperation:
  for p in o.ownedParameter:
    do_something(p)

Pomocí operátoru [:] lze položky procházet snadněji:

for o in classes.ownedOperation[:].ownedParameter:
  do_something(p)

V rámci výběru je také možné zadat dotaz:

for o in classes.ownedOperation['it.returnParameter'].ownedParameter:
  do_something(p)

Proměnná it v dotazu odkazuje na vyhodnocovaný objekt (v tomto případě se berou v úvahu všechny operace s návratovým parametrem).

Příklad pluginu

An example Hello World plugin is hosted on GitHub.