Začněte s aplikací Gaphor

Po spuštění aplikace Gaphor se zobrazí téměř prázdné uživatelské rozhraní. Nový model je již vytvořen a diagram je otevřen.

Rozložení rozhraní Gaphor je rozděleno do čtyř částí, a to:

  • Navigace
  • Diagramy
  • Sada nástrojů Diagram Element Toolbox
  • Podokno vlastností

Každá sekce má svou specifickou funkci.

V navigační části rozhraní se zobrazuje hierarchické zobrazení modelu. Do navigační sekce se vloží každý vytvořený prvek modelu. Toto zobrazení funguje jako strom, ve kterém můžete rozbalovat a sbalovat různé prvky modelu. To poskytuje snadný způsob, jak zobrazit prvky vašeho modelu z elidované perspektivy. To znamená, že můžete sbalit ty prvky modelu, které jsou pro danou úlohu nepodstatné.

image

Na obrázku výše vidíte, že v navigačním zobrazení jsou tři prvky. Kořenový prvek New Model je balíček. Všimněte si malé šipky vedle New Model, která směřuje dolů. To znamená, že prvek je rozbalený. Všimněte si také, že dva dílčí prvky jsou mírně odsazené vzhledem k New Model. Element NewClass je třída a element main je diagram.

V navigačním zobrazení můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na prvky modelu a zobrazit kontextovou nabídku. Tato kontextová nabídka umožňuje odstraňovat prvky modelu a obnovovat navigační zobrazení.

Dvojklikem na prvek diagramu jej otevřete v části Diagram. Prvky, jako jsou třídy a balíčky, lze přetahovat ze stromového zobrazení na diagramy.

Sekce schémat/diagramů

The diagram section takes up the most space. Multiple diagrams can be opened at once: they are shown in tabs. Tabs can be closed from the file menu (Close) and by pressing Ctrl+w.

Většina prvků má tzv. horké zóny, zobrazené jako šedé obdélníky, které jsou viditelné pouze tehdy, když je prvek vybrán. Dvojitým kliknutím na tyto obdélníky můžete prvek přímo upravovat. Např. změnit jeho název.

Changes you make can be undone by pressing Ctrl+z. To re-do a change, hit Ctrl+Shift+z.

Toolbox

Sada nástrojů slouží především k přidávání nových položek do diagramu. Vyberte prvek, který chcete přidat, kliknutím na něj. Po kliknutí na diagram se vybraný prvek vytvoří. Šipka je opět vybrána, takže s prvkem lze manipulovat.

Nástroje lze vybrat pouhým kliknutím na ně. Ve výchozím nastavení je po každém umístění položky vybrán nástroj ukazatele. To lze změnit vypnutím možnosti “Obnovit nástroj” v okně Předvolby. Nástroje lze vybírat také pomocí klávesové zkratky. Aktuální znak je zobrazen jako součást nápovědy k nástroji. Konečně je také možné přetahovat prvky na plátně ze sady nástrojů.

Editor prvků

The Element editor can be unfolded by pressing the pensil button. This will reveal a utility window that shows all characteristics of the selected element. Things like name, attributes and stereotypes. It can be opened with Ctrl+e.

image

Zobrazené vlastnosti závisí na vybraném prvku.