Stáhnout Gaphor

Existuje mnoho způsobů instalace systému Gaphor. Nejjednodušší je stáhnout si oficiální instalační program pro Windows nebo macOS. Pro Linux můžete Gaphor nainstalovat pomocí FlatHubu. Můžete také použít vestavěný nástroj pip pro Python, pokud máte nainstalovány všechny potřebné závislosti.

Pokud jste vývojář, můžete najít zdrojový kód na GitHubu.


Windows logo Windows

Stáhnout instalátor

Případně si můžete stáhnout přenosnou verzi programu Gaphor.

Stáhnout přenosnou verzi

Winget

Nainstalujte Gaphor z winget:

Instalace Gaphor pomocí winget

Chcete-li se podívat na poznámky k nejnovějšímu vydání a jiným podrobnostem:

Zobrazit Gaphor pomocí winget

macOS logo macOS

Stáhnout .dmg

Gaphor vyžaduje macOS 10.15 nebo novější.

Homebrew

Načtěte Gaphor z homebrew cask:

brew install --cask gaphor

Linux logo Linux

Flatpak

Flatpak je doporučený způsob instalace Gaphoru v Linuxu. Pokud jej ještě nemáte nastavený, postupujte podle pokynů pro install Flatpak.

Stáhnout na Flathubu

Ruční instalace aplikace Gaphor:

flatpak remote-add --user --if-not-exists \
    flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak install --user flathub org.gaphor.Gaphor

Arch Linux

Gaphor lze nainstalovat z balíčku AUR.


Python logo Python

Pokud máte nainstalovanou nejnovější stabilní verzi Pythonu a závislosti Gaphoru, můžete Gaphor nainstalovat také pomocí komponenty wheel z PyPI.

Pokud nemáte nainstalovanou nejnovější stabilní verzi Pythonu a závislostí Gaphor, postupujte podle části Vývojové prostředí pokyny k instalaci, ale neklonujte úložiště. Případně vytvořte virtuální prostředí. Poté proveďte následující příkaz:

pip install gaphor
gaphor