Stáhnout Gaphor

Existuje mnoho způsobů instalace systému Gaphor. Nejjednodušší je stáhnout si oficiální instalační program pro Windows nebo macOS. Pro Linux můžete Gaphor nainstalovat pomocí FlatHubu. Můžete také použít vestavěný nástroj pip pro Python, pokud máte nainstalovány všechny potřebné závislosti.

If you’re a developer, you can find the source code on GitHub.


Windows logo Windows

Download installer

Alternatively a portable version of Gaphor can be downloaded.

Download portable version


macOS logo macOS

Download .dmg

Gaphor requires macOS 10.15 or newer.

Homebrew

Pour Gaphor from a homebrew cask:

brew install --cask gaphor

Linux logo Linux

Flatpak

Flatpak is the recommended way to install Gaphor in Linux. If you don’t have it setup already, follow the instructions to install Flatpak.

Download on Flathub

To manually install Gaphor:

flatpak remote-add --user --if-not-exists \
    flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak install --user flathub org.gaphor.Gaphor

AppImage

The other option if you are running a recent Linux distribution is to use the AppImage. It is built using Ubuntu 18.04 and most likely won’t work on older versions.

Download AppImage

chmod +x Gaphor-2.16.0-x86_64.AppImage
./Gaphor-2.16.0-x86_64.AppImage

If you’re using Wayland and the AppImage crashes, you can force it to use the X11 backend instead.

GDK_BACKEND=x11 ./Gaphor-2.16.0-x86_64.AppImage

Arch Linux

Gaphor can be installed from an AUR package.


Python logo Python

If you have the latest stable version of Python installed and the Gaphor dependencies installed, you can also install Gaphor using a wheel from PyPI.

If you don’t have the latest stable version of Python and the Gaphor dependencies installed, follow the development environment installation instructions section, but do not clone the repository. Optionally, create a virtual environment. Then execute the following:

pip install gaphor
gaphor