Spojte se s námi

Je dobré si povídat, sdílet znalosti a učit se od ostatních uživatelů Gaphoru. Možná máte nějakou otázku, problém nebo si nejste jisti, jak něco s Gaphorem udělat? Diskuse o takových věcech v podpůrném prostředí je dobrý způsob, jak pokročit, získat přátele a pomoci. Jednoduše řečeno, Gaphor je projekt zaměřený na komunitu a my jsme vytvořili několik online prostorů, kde se komunita může scházet.

Příspěvky jsou vítány bez předsudků od kohokoli bez ohledu na věk, pohlaví, náboženství, rasu nebo sexualitu. Pokud si říkáte: “ale mě tím nemyslí”, pak tím myslíme především VÁS.

Chat na Gitteru

Naše konverzace v reálném čase probíhají na Gitteru a jsou propojeny s Matrixem. Matrix je preferovaný způsob, protože je uživatelsky přívětivější než holý Gitter.

matrix.org Join Matrix with Element.io

Join Gitter Chat

NB. If you’re using a mobile device, use the Element app (for Matrix), the Gitter app is no longer supported.

Odeslání problému na GitHubu

Please use our GitHub issue tracker for general questions and reporting bugs. Before submitting a GitHub issue please review our page about how to report a bug in Gaphor.

Submit an Issue on GitHub

Chování komunity

We expect contributors to follow the Code of Conduct.

Chceme, aby naše komunita byla bezpečným, přívětivým a přátelským místem. Nebudeme váhat vydat jasné varování a v případě ignorování vykázat osoby, které se nechovají v duchu kodexu chování. Pokud dojde k situaci související s chováním, budeme se snažit jednat diskrétně, vstřícně a spravedlivě vůči všem zúčastněným.